Vzdělávání

vzdelavani pruhledneCentrum UniCRE nabízí nově vybudovanou výzkumnou a výukovou infrastrukturu, která významně zvýší potenciální prostor pro vzdělávání, vědu i výzkum. Synergickou myšlenkou je přímé a organizačně flexibilní propojení výzkumných a vývojových aktivit s pedagogickými v jeden celek.

Zajišťujeme procesy vědecko-výzkumné činnosti s důrazem na spolupráci studentů, zástupců průmyslové sféry a vzdělávacích institucí v ČR i v zahraničí. V UniCRE se úspěšně rozvíjí oblast zahraniční spolupráce formou výměny studentů, přípravou a řešením společných projektů s obdobně zaměřenými univerzitami a akademickými pracovišti ve Finsku, Španělsku, Švédsku, Itálii a na Slovensku.

Popularizujeme chemii mezi mladými lidmi v našem regionu. Spolupracujeme proto se středními školami, pořádáme pro ně přednášky, exkurze a organizujeme odborné semináře pro učitele.

Studentům nabízíme:

 • zapojení do národních a mezinárodních výzkumných programů,
 • podporu při zpracování bakalářských, diplomových a dizertačních prací.
 • zahraniční pracovní stáže či praxe,
 • zajímavou a samostatnou práci,
 • profesní růst a kariéru.

 Školám nabízíme:

 • exkurze, dny otevřených dveří a prezentace,
 • studijní stáže a odborné praxe v rámci centra,
 • expertní spolupráci při výzkumu.

Infrastruktura nabízí:

 • 23 moderních laboratoří,
 • 35 samostatných experimentálních jednotek,
 • 2 přednáškové místnosti,
 • konferenční sál,
 • studovny,
 • knihovnu.

Kontakt

Silvie Nikolova