Aktuální projekty

Direct Primary Coal Liquefaction via an Innovative Co-processing Approach with Waste and Petroleum Feedstocks (DIRPRIMCOAL)

Evidenční číslo: 709493
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2016
Rok ukončení projektu: 2019
Poskytovatel dotace: EU: Horizon 2020
Příjemce dotace: THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., ESTRA ENERGY TECHNOLOGY STRATEGIES LTD, VYZKUMNY USTAV PRO HNEDE UHLI AS, SOLUCIONES CATALITICAS IBERCAT SL, MOTOR OIL (HELLAS) DIILISTIRIA KORINTHOU AE, Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P, ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, CIEMAT, UNIVERSITY OF ULSTER
Řešitel za UniCRE: José Hidalgo, Radek Černý
Popis projektu:

EU logo 150.EU logoDIRPPRIMCOAL je výzkumný projekt, jehož cílem je zlepšit ekonomickou životaschopnost a ekologické parametry přímého zkapalňování (DCL) méně hodnotných typů uhlí (včetně odpadů) bez potřeby velkých průmyslových jednotek. Toho má být dosaženo přídavkem katalyzátorů a přenašečů vodíku do procesu DCL. Produkty primárního zkapalňování budou posuzovány jako komponenty pro společné zpracování s ropnými surovinami v existujících rafinériích. Získané kapalné produkty budou ve výzkumném programu testovány v základních rafinérských procesech, jako je katalytické krakování, hydrokrakování a hydroizomerace benzínových frakcí. Výzkum navrhne a zavede taková zlepšení, která musí být provedena na existujících katalyzátorech pro společné zpracování uhelných kapalin a ropných frakcí.

Tato komunikační aktivita souvisí s projektem DIRPRIMCOAL. Tento projekt byl financován z Výzkumného fondu pro uhlí a ocel na základě grantové dohody č. 709493.