Archiv projektů

Technologie výroby lehčených ostřiv

Evidenční číslo: TA01020534
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2011
Rok ukončení projektu: 2014
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Příjemce dotace: České lupkové závody, a.s.
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Řešitel za UniCRE: Petr Koutník
Popis projektu:

Cílem projektu je vyvinout technologie výroby lehčených ostřiv.

Cíle bude dosaženo:

  • výběrem vhodných surovin,
  • ověřením vyvinutých technologií poloprovozními zkouškami výroby,
  • experimentálním doložením kvality vyvinutých materiálů,
  • vypracováním podkladů pro technologické reglementy nových výrobků,
  • technicko-ekonomickým vyhodnocením výroby.