Pokusné jednotky
Předchozí obrázek
Pokusné jednotky

Na Pokusné základně se využívají nově dodaná technologická zařízení pro hydrogenační, dehydrogenační, hydrokrakovací, bezsirné testování, procesy pro izomeraci, hydrosulfurizaci, adsorpce a desorpce. Technologickázařízení jsou provozována cca od 10 do 200 bar, při teplotách od 20 do 500°C, množství objemu cca od 5 do 200 ml katalyzátoru a za použití různých procesních plynů (vodík, syntézní plyn, okružní plyn, vzduch, ethylen a dalších plynů z talkových láhví.