Pokusná základna
Pokusná základna

Klíčovým pracovištěm UniCRE je pokusná základna umožňující testovat chemické procesy za čtvrtprovozních podmínek