Density / Specific Gravity Meter KEM DA-645
Density / Specific Gravity Meter KEM DA-645

Hustota se na automatickém oscilačním hustoměru stanovuje podle normy ČSN EN ISO 12185 „Ropa a ropné výrobky – Stanovení hustoty – Metoda oscilační U-trubice“. V přístroji je umístěna křemenná kapilára, která má přesně definovaný objem a je temperována. Kapilára se vzorkem neustále kmitá. Stanovení hustoty kapalin a plynů je převedeno na elektronické měření doby trvání oscilace, z něj se potom automaticky vypočte hustota, která se udává v g.cm-3resp.vkg.cm-3 s přesností na jedno desetinné místo. Vzorek se naplní do dutého skleněného oscilátoru ve tvaru písmene U, který je elektronicky buzen k netlumenému kmitání, jehož směr je kolmý k rovině obou ramen. Vlastní frekvence oscilátoru je tak ovlivněna pouze tou částí vzorku, která se nachází mezi uzly kmitání, tj., mezi body uchycení oscilátoru. Při zvolené a konstantně udržované teplotě platí proporcionalita mezi diferencí hustoty a diferencí čtverců příslušné doby trvání kmitu a přístroj automaticky počítá výslednou hustotu vzorku. Na přístroji lze měřit vzorky s hustotou do 3 g/cm3 při teplotě od 0-90°C.
Hustota látek: 0-3 g/cm3, teplota 0-90 °C
Opakovatelnost hodnoty hustoty: 0,00005 g/cm3
Doba měření: cca 20 vteřin
Teplota měření: 0°C až 95 °C
Objem vzorku: cca 2 ml