Ring & Ball Tester PAC HRB 754
Ring & Ball Tester PAC HRB 754

Přístroj je používán k provádění standardní zkoušky lámavosti asfaltových pojiv metodou dle Fraase. Tato metoda je podchycena normou EN 12 593. Jedná se o poloautomatický model s vyšší přesností stanovení oproti manuálním přístrojům, které byly ke stanovení používány v dřívějších dobách. 
Přístroj je vybaven testovací zkumavkou, která je umístěna v Dewarově nádobě. Toto uspořádání zajišťuje dostatečnou temperaci zkušebního vzorku. Pro chlazení je do testovací zkumavky umístěna vestavěná průtoková chladicí spirála, která je spojena s cirkulačním kryostatem. Ohybové zařízení je spojeno s PC, což umožňuje automatizaci měření, záznam zkoušky a archivaci dat. Měřicí rozsah přístroje činí -40 až +30°C.