CANNON Thermoelectric Bending-Beam Rheometer
CANNON Thermoelectric Bending-Beam Rheometer

Přístroj pro stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltových pojiv podle amerického systému SUPERPAVE. Přístroj měří odezvu zkoušeného materiálu na sílu, která působí kolmo na zkušební tělísko s tříbodovou fixací. Měření probíhá v temperované lázni, která je chlazena externím kryostatem.
Průhybový trámečkový reometr umožňuje přesné provedení zkoušek asfaltových pojiv podle norem  ASTM D 6648 a AASHTO T313. Je možné provádět měření až při -36 °C, přičemž teplota je regulována s přesností 0,03 °C. Přesnost měření průhybu zkušebního tělíska dosahuje 0,155 mikrometru a přesnost snímání působící síly je 0,147 mN.