Refractometer Bellingham+Stanley RFM970
Refractometer Bellingham+Stanley RFM970

Hodnota indexu lomu se stanovuje na automatickém refraktometru RFM 970 (společnosti Bellingham + Stanley) podle normy ASTM D 1218-02 „Standard Test Methodfor Refractive Index and Refractive Dispersionof Hydrocarbon Liquids“. Přístroj měří hodnotu indexu lomu světelného paprsku na rozhraní hranol-vzorek. Měřený vzorek se rovnoměrně nanese na misku s optickým hranolem z umělého safíru a uzavře se speciálním závěsným krytem, který umožňuje výborný kontakt sonda-vzorek-hranol, a zároveň zamezuje průniku okolního světla do měřícího systému. Jak měřící hranol, tak i závěsný kryt jsou vybaveny teplotní korekcí, která monitoruje a reguluje teplotu v systému.  Pro tekuté vzorky se používají injekční stříkačky, viskóznější vzorky se nanášejí ocelovou špachtlí. Celý povrch hranolu musí být pokryt vzorkem.  Hodnota indexu lomu se udává s přesností na čtyři desetinná místa a vyjadřuje se v bezrozměrných jednotkách.
Měření indexu lomu 1,30-1,70, Rozsah teplota 5-80 °C, doba měření 4 s, přesnost měření 0,00001