Continuous Stirred-tank Reactor (CSTR) Parr 4547A
Next Image
Continuous Stirred-tank Reactor (CSTR) Parr 4547A

CSTR  (continuous stirred tank reactor) je laboratorní průtočný reaktor typ 4547A společnosti Parr. Reaktor je navržen pro studium chemických procesů v kontinuálním režimu v širokém rozsahu podmínek. Konstrukčním materiálem je SS 316, který umožňuje práci se širokým spektrem organických látek včetně organických kyselin a je odolný i vůči sirným látkám.  Reaktor je v celém objemu promícháván. Dávkování plynných médií (N2 nebo H2) o reaktoru je zajištěno z tlakových lahví  a je regulováno MFC Bronkhorst z tlakových lahví. Dávkování kapaliny je zajištěno HPLC čerpadlem. Konstrukce hlavy reaktoru umožňuje vzorkování kapaliny pomocí potrubí zakončeného sintrem s jehlovým ventilem. Kapalina z reaktoru proudí do sběrače, který je ovládán pneumatickým ventilem. Množství odplynu z reaktoru je měřeno MFM Bronkhorst a může být vedeno přes automatickou dávkovací smyčku do GC Shimadzu 2010.
Užitný objem reaktoru do 350ml; teplota: do 500°C; tlak: do 20MPa; průtok plynu (N2 nebo H2) do 750Nl/h; průtok kapaliny do 200g/h; otáčky míchadla 100-2500ot/min pro kapaliny s viskozitou do 150mPa.s při 150°C.