Automatic Closed Cup Flash Point Analyzer Herzog Pensky-Martens HFP 339
Previous Image
Automatic Closed Cup Flash Point Analyzer Herzog Pensky-Martens HFP 339

Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřeným kelímkem podle Pensky-Martense pro hodnocení paliv, palivářských surovin, biopaliv, olejů, asfaltů a těžkých zbytků podle ASTM D 93.