Automatic Potentiometric Titration System HI 902C (Hanna Instruments)
Automatic Potentiometric Titration System HI 902C (Hanna Instruments)

Jedná se o automatický titrátor umožňující provádět různé typy titrací: redox titrace, srážecí titrace, komplexometrické titrace a měření pH. Lze provádět acidobazické titrace ve vodném i nevodném prostředí včetně postupů podle ASTM D 664 a D 286 (TAN/TBN).