Multi-Range Viscometer Herzog PAC HVM 472
Multi-Range Viscometer Herzog PAC HVM 472

Přístroj pro automatické měření kinematické viskozity ropných frakcí a dalších kapalin Newtonského charakteru kapilárním skleněným viskozimetrem podle ASTM D445.