Density Meter Anton Paar DMA 4500 M
Density Meter Anton Paar DMA 4500 M

Přístroj DMA 4500 s oscilační U-trubicí dle normy (ASTM  D 4052, ČSN EN ISO 12185) při teplotě 0 až 90 °C je určen pro stanovení hustoty. Tato metoda je vhodná pro stanovení hustoty ropy, ropných výrobků, homogenních směsí ropných výrobků, může být také použita pro viskózní kapaliny.