GC System Agilent 7890A
GC System Agilent 7890A

Chromatograf Agilent 7890 A s automatickým dávkovačem GC sampler 120 je vybaven FID detektorem (univerzální detektor pro všechny uhlovodíkové látky) a slouží převážně ke kvantitativnímu stanovení jednotlivých látek v organických vzorcích. Vzorek je nejprve automatickým dávkovačem nadávkován do plynového chromatografu, kde jsou jednotlivé složky rozseparovány na kapilární koloně s nepolární stacionární fází a následně jsou tyto složky detekovány pomocí FID detektoru. Speciální automatický dávkovač, který patří k tomuto přístroji, obsahuje chladicí box, kde je možné vzorky ped analýzou chladit až na 4 °C. Dále je možné také pomocí tohoto dávkovače provádět headspace analýzy vzorků.
Kolona:  HP-PONA 50 m x 0,20 mm x 0,50 µm
Nosný plyn: N2
Injektor: split, splitless
Detektor: FID - H2, vzduch, N2