Ambient Ammonium Monitor TRACE-N-Cube
Ambient Ammonium Monitor TRACE-N-Cube

Přístroj pro stanovení stopových množství dusíku. Spalovací metoda s chemiluminiscenční detekcí. Organický vzorek se vnese do proudu inertního plynu ( Ar) a po oxidaci kyslíkem a následně ozonem se měří záření emitované excitovaným oxidem dusičitým.
Spalovací teplota 1050°C.
Odzkoušená mez stanovení 0,5 mg N / kg.
Kalibrace 0,1 - 100 mgN/l.
Horní mez pohyblivá - lze naředit.
Přístroj standartně osazen automatickým dávkovačem na kapalné organické vzorky ( tuhé organické látky se před analýzou rozpouští) .
Další konfigurace: vyzkoušeno měření v LPG, lze měřit i v plynech, pevných vzorcích a vodách (po přestavbě přístroje a náplní).