Ambient Sulfur Dioxide Monitor TRACE-S-Cube
Ambient Sulfur Dioxide Monitor TRACE-S-Cube

Přístroj pro stanovení stopových množství síry. Spalovací metoda s UV fluorescenční detekcí. Síra v organickém vzorku se katalyticky spálí, odstraní se vzniklá voda a oxid siřičitý  působením UV záření přejde do excitovaného stavu. Při návratu do základního stavu vyzáří fluorescenční energii, která se měří.
Spalovací teplota 1050°C.
Odzkoušená mez stanovení 0,3 mg S / kg.
Kalibrační rozsahy  0,1 - 200 mgS/l. 
Používaná horní mez po naředění až 2,5%S.
Přístroj standartně osazen automatickým dávkovačem na kapalné organické vzorky (tuhé organické látky se před analýzou rozpouští).
Další konfigurace: vyzkoušeno měření v LPG, lze měřit i v plynech, pevných vzorcích a vodách (po přestavbě přístroje a náplní).