UV-VIS Spectrophotometer Shimadzu UV-2600
UV-VIS Spectrophotometer Shimadzu UV-2600

Přístroj slouží k měření UV/Vis spekter, fotometrii, má držák pro 6 kyvet.
Rozsah vlnových délek 185-900 nm