Voltammeter Metrohm 797 VA Computrace
Voltammeter Metrohm 797 VA Computrace

Přístroj slouží ke stanovení obsahu sulfidů, kyanidů, rhodanidů a amonných iontů v odpadních vodách (tzv. „sazových“) metodou diferenční pulsní polarografie (DPP) i ke stanovení obsahu sulfidů a merkaptanů vedle sebe v plynných uhlovodíkových směsích (absorpce do antioxidantu) metodou katodické stripping voltampérometrie (DPCSV).