Základní informace

catpro

Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin (CATPRO)

Identifikační kód: LM2018119

CATPRO, součást ORLEN UniCRE a.s., je výzkumnou infrastrukturou, která je zaměřená na efektivní využití energetických zdrojů na bázi uhlíku za pomoci katalytických procesů. Účelem CATPRO je překonat propast mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem, která reprezentuje jednu z největších výzev ve výzkumu přeměn těchto energetických zdrojů. Ty zahrnují i využití biomasy pro výrobu pokročilých kapalných paliv a chemikálií.

CATPRO soustředí téměř veškeré kroky, které jsou nezbytné pro komplexní vývoj heterogenních katalyzátorů a katalytických procesů a jejich ověření ve čtvrtprovozním měřítku za podmínek blízkých reálným průmyslovým podmínkám. CATPRO poskytuje expertízy a služby v oblasti syntézy katalyzátorů, zvětšení měřítka jejich přípravy, formování a tvarování katalyzátorů, jejich testování a vývoj procesů ve čtvrtprovozním měřítku, stejně tak i analýzu a identifikaci komplexních směsí organických produktů.

Výzkumná infrastruktura CATPRO byla zahrnuta do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Díky tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy cíleně podporuje velké výzkumné infrastruktury, bude v období od roku 2016 CATPRO dostupné pro širokou vědeckou komunitu i průmyslové partnery v režimu otevřeného přístupu.

Data naměřená v rámci využívání výzkumné infrastruktury CATPRO jsou zdarma k dispozici. V případě zájmu nás kontaktujte zde: Kristýna Benešová.

linkedin


MSMT logotyp text RGB cz Projekt je financovaný poskytovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur.