CATPRO - Výzva pro projekty

Datum vydání: 30. 10. 2018

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., hostitelská instituce velké výzkumné infrastruktury CATPRO, vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o získání otevřeného přístupu k výzkumné infrastruktuře CATPRO. Výzkumná infrastruktura CATPRO je cíleně finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

1. Dostupná Infrastruktura

Výzva pro rok 2020 je otevřena pro využití infrastruktury CATPRO v těchto oblastech:

  • Syntéza a příprava katalyzátorů
  • Tvarování katalyzátorů
  • Testování vývoj katalytických procesů
  • Detailní analýzy produktů

2. Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli o získání otevřeného přístupu k výzkumné infrastruktuře CATPRO jsou vědečtí a výzkumní pracovníci, včetně studentů magisterského nebo doktorského studijního programu a výzkumné týmy z akademické či obchodní sféry, kteří podají návrh projektu na využití této infrastruktury za účelem provádění nezávislého výzkumu. Oprávnění žadatelé umožní v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) otevřený přístup k datům, získaným na výzkumné infrastruktuře CATPRO a tím i dosažení hlavního cíle CATPRO.

3. Způsob podání žádosti

Každý žadatel o otevřený přístup k výzkumné infrastruktuře CATPRO vyplní žádost, poskytne požadované informace a popíše svou motivaci k předpokládanému použití výzkumné infrastruktury CATPRO. Hostitelská instituce požaduje, kromě samotné žádosti, také životopis hlavního žadatele a doporučující dopis školitele v případě, že je žadatelem student. Vyplněná žádost a veškerá průvodní dokumentace musí být zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté bude vyhodnocena. Do předmětu prosím uveďte heslo „CATPRO-OPEN ACCESS application“.

4. Časový rámec výzvy

Výzva je vyhlášena pro využívání infrastruktury CATPRO v režimu OPEN ACCESS pro rok 2020. Veškeré aktivity v rámci tohoto režimu by měly být ukončeny do 31. prosince 2020. Za předpokladu, že bude k dispozici volná kapacita infrastruktury v režimu OPEN ACCESS, bude výzva otevřena až do 30. října 2020. Jedná se o průběžnou výzvu. Všechny žádosti budou vyhodnoceny ihned po předložení.

5. Hodnocení žádostí

Návrhy projektů budou hodnoceny nezávislou hodnoticí komisí, kterou zřídí hostitelská instituce. Všechny návrhy budou hodnoceny s ohledem na technickou proveditelnost a vědeckou a technologickou kvalitu. Rozhodnutí hodnoticí komise budou oznámena nejpozději šest týdnů od podání žádosti.

6. Financování

Otevřený přístup k infrastruktuře CATPRO se vztahuje na veškeré náklady, spojené se standardním provozem zařízení a pokusných jednotek (včetně osobních nákladů na operátory v nepřetržitém režimu, na energie a na definovaný spotřební materiál). Uživatelé výzkumné infrastruktury CATPRO v režimu OPEN ACCESS budou sami hradit své cestovní a pobytové náklady i náklady na ostatní spotřební materiál (např. suroviny). Úhrada dalších nákladů bude objasněna před uzavřením smlouvy o použití infrastruktury CATPRO v režimu otevřeného přístupu. Tuto smlouvu uzavře hostitelská instituce a uživatel na základě informací, uvedených v žádosti.

7. Využívání výzkumné infrastruktury

Všeobecné podmínky použití CATPRO (dostupné na webu), stejně jako konečný rozpočet a doba využití, budou součástí smlouvy smezi oběma stranami, tj. domovskou organizací žadatele a hostitelskou institucí poté, co bude žádost vyhodnocena a žadateli bude udělen otevřený přístup.

8. Kontakty

Kristýna Benešová
Manažer pro správu projektů

linkedinChcete-li diskutovat o administrativních a technických otázkách, týkajících se projektu CATPRO, můžete využít také diskusní skupinu na LinkedIn.

9. Dokumenty