Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum

UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education) je nové regionální výzkumné a vzdělávací centrum, které vybudoval VUANCH, a.s. (Výzkumný ústav anorganické chemie) v areálu CHEMPARK v Záluží u Mostu.

Aktuality

Plánované akce

 • 6.6.2016

  Workshop se společností MemBrain

  V pondělí 6. června 2016 se bude konat workshop se společností MemBrain. Součástí programu bude představení současných možností separace a čištění kapalných směsí či roztoků a plynů pomocí membránových technologií. Seminář bude zaměřen na oblasti, v nichž může UniCRE s MemBrain navázat spolupráci. Bude se jednat např. o současné aplikace membránových procesů pro separaci plynů či úpravu kapalin v petrochemii.

 • 7.6.2016

  Pracovní jednání Odborné pracovní skupiny pro chemický průmysl v Ústeckém kraji

  V úterý 7. června 2016 v UniCRE proběhne pracovní jednání Odborné pracovní skupiny pro chemický průmysl v Ústeckém kraji. Její členové budou jednat mj. o stavu a aktivitách na podporu technického vzdělávání v ÚK nebo o závěrech Analýzy pro přípravu Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK.

 • 16.6.2016

  Křest knih "Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska" a "Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska"

  Dne 16. června 2016 pokřtíme knihy Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska a Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska. Ty jsou výsledkem podrobného pětiletého průzkumu surovin dobývaných ve 155 lomech a pískovnách České republiky.

  Publikace byly napsány ve spolupráci Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra, a.s. a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jsou výstupem projektu Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví, který podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).