Events

Previous month Previous day Next day Next month
By Year By Month By Week Today Search Jump to month
Úvod do Ramanovy spektroskopie a mikrospektroskopie nanoobjektů
Hits : 687
Date:    Monday, 07 October 2019  8:00 - Wednesday, 09 October 2019 5:00
Place:   Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice u Prahy
 

Kurz se zaobírá základy Ramanova jevu a jeho praktickým využitím (příklady aplikací z praxe). Diskutovány budou jeho výhody a nevýhody v porovnání se spektroskopií infračervenou, dále rozdíly mezi Ramanem Fourierovským a disperzním. Probrána bude i technika SERS a další pokročilé Ramanovy techniky. Část kurzu bude věnována i praktickým ukázkám měření na disperzním mikroskopu DXR, na spektrometru DXR SmartRaman a přenosných/ročních spektrometrech společnosti BWTek. Kurz se dále zaobírá moderními zobrazovacími technikami jako nano-FTIR, SNOM, AFM atd.