Mgr. Jiří Čmelík, Ph.D.

Vedoucí akreditované laboratoře

Obrázek kontaktu

Adresa

  • Revoluční 84
    400 01 Ústí nad Labem

Kontakt

  • 736 508 154

Poslání a cíle

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytnutí podpory chemickému průmyslu v oblastech našich hlavních výzkumných aktivit.

Mezi hlavní cíle UniCRE patří:

  • Získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu UniCRE.
  • Zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech výzkumu UniCRE.
  • Prohloubení spolupráce s akademickými pracovišti, např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitou Pardubice nebo Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i..
  • Aktivní zapojení do organizací, podporujících aplikovaný výzkum i spolupráci s průmyslem a to jak v rámci regionu, tak i na národní a evropské úrovni.

Nabídka spolupráce s průmyslem

Společnost UniCRE nabízí kvalitní vědomostní i instrumentální základnu pro rafinérsko petrochemický průmysl, stejně tak i pro zavádění nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí, zahrnující špičkové vybavené experimentální centrum i vysoce kvalifikované analytického zázemí.

Nabídka spolupráce s výzkumnými institucemi

Společnost UniCRE spolupracuje a nabízí spolupráci ostatním výzkumným organizacím na řešení projektů v rámci národních i mezinárodních grantů a smluvních zakázek.

Nabídka spolupráce se studenty

Společnost UniCRE nabízí velmi výhodnou spolupráci s českými i zahraničními studenty magisterských a doktorských studijních programů. V současné době spolupracuje s vysokými školami (např. VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice) a předními pracovišti Akademie věd ČR (např. UCHP, UFCH JH).

Pronájem konferenčních prostor Nabídka pronájmu konferenčních prostor

Nabízíme k pronájmu konferenční prostory UniCRE v Chemparku Záluží i v Ústí nad Labem. Všechny místnosti jsou vybaveny prezentační technikou. Uspořádání stolů a židlí v jednotlivých místnostech lze měnit podle potřeb zákazníka. Na požádání zajistíme flipchart či prezentéry.