Média

media pruhledneHlavním obsahem tohoto menu je přehled všech publikovaných aktualit, událostí a firemních materiálů.

Aktuality přináší celkový přehled o dění v naší společnosti, o úspěších našich pracovníků a o významných událostech v oblastech našich výzkumných aktivit.

Události obsahují informace o akcích, které organizujeme, spoluorganizujeme či na kterých se můžete potkat s našimi pracovníky.

Sekce Roční zprávy obsahuje seznam našich ročních zpráv, které jsme povinni ze zákona zveřejňovat.

Sekce Fotogalerie a multimédia obsahuje seznam fotografií a vybraná videa o naší společnosti. Obsahuje také základní logotypy UniCRE.