Aktuality

Omezení akreditace

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1153 požádala akreditační orgán (ČIA o.p.s) o omezení akreditace na pracovišti Litvínov v souvislosti se stěhováním, výměnou přístrojového vybavení a personálními změnami.

Tato žádost vchází v platnost 1. 9. 2014. Od tohoto data nebude do odvolání laboratoř na pracovišti v Litvínově poskytovat pro své zákazníky akreditované rozbory. O obnovení akreditace budou zákazníci informováni. Rozsah akreditovaných služeb na pracovišti Ústí nad Labem se nemění.