Aktuality

Hodnocení výsledků II. pilíř

V rámci hodnocení výsledků zahrnutých do II. pilíře Rejstříku informací o výsledcích za rok 2014 byl Expertními panely vybrán pro zvláštní bonifikaci i příspěvek Ing. Davida Kubičky, Ph.D. s názvem Deoxygenation of vegetable oils over sulfided Ni, Mo and NiMo catalyst a patří tímto k 20% nejlepších výsledků za rok 2014.