Aktuality

Mezilaboratorní porovnání Zkušební laboratoře analytické chemie

V říjnu 2015 se akreditovaná zkušební laboratoř VÚAnCh (její ústecké pracoviště) zúčastnila v rámci programu zkoušení způsobilosti chemických laboratoří mezilaboratorního porovnání v oblasti základního chemického rozboru odpadních vod. Naše laboratoř stanovila úspěšně všech sedm akreditovaných parametrů a navíc byla úspěšná i v dalších pěti neakreditovaných parametrech.