Aktuality

Byl nám udělen patent

Na základě přihlášky vynálezu nám Úřad průmyslového vlastnictví udělil patent o názvu Způsob výroby zeolitové pěny (viz Věstník ÚPV č. 41/2016). Původci patentu jsou pánové Zdeněk Tišler a David Kubička.

Obálka patentu