Aktuality

Další užitný vzor

Na základě přihlášky užitného vzoru číslo PUV 2017-33464, podané dne 2. března 2017, zapsal Úřad průmyslového vlastnictví dne 3. dubna 2017 užitný vzor číslo zápisu 30563 o názvu "Zředěný topný olej".

Majitelem užitného vzoru je Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Původci užitného vzoru jsou Aleš Vráblík, José Miguel Hidalgo Herrador a Radek Černý.

Užitný vzor číslo 30563