Aktuality

Shrnutí spolupráce se středními školami ve školním roce 2016/2017

S Unipetrolem a Univerzitním centrem VŠCHT Praha – Unipetrol pomáháme středním školám zpestřit výuku chemie.

Společně jsme uspořádali 15 exkurzí, 1 seminář pro učitele, 10krát jsme přednášeli na školách, vedli jsme ročníkové projekty čtyř studentů, poprvé jsme pozvali středoškoláky na Studentskou vědeckou konferenci a také se u nás konalo Národní kolo chemické olympiády.

V příštím školním roce určitě budeme v této spolupráci pokračovat.