Aktuality

Exkurze Gymnázia Teplice

Na první exkurzi tohoto školního roku přijeli třeťáci z teplického gymnázia.
Stručně jsme jim popsali zpracování ropy, atmosférickou a vakuovou destilaci, a ukázali základní produkty. V analytických laboratořích se studenti dozvěděli, co je to chromatografie. Na pokusné základně jsme jim jednoduše vysvětlili, jak tu probíhá testování.

Těšíme se na další exkurzi!