Aktuality

Workshop CATPRO: Přenos výsledků testování do praxe

Dnes u nás proběhl workshop s panem profesorem Jiřím Hanikou o přenosu výsledků testování katalytických procesů do průmyslové praxe. Získané znalosti využijeme v projektu CATPRO (LM2015039), který finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur. Naše výzkumná infrastruktura je určena mj. ke zvětšování měřítka výzkumu. Díky tomuto projektu ji mohou v režimu open access využívat i externí výzkumníci.