Aktuality

Newsletter projektu CLARA

V UniCRE spolupracujeme na mezinárodním projektu CLARA. Na jeho řešení se podílí 13 partnerů z 8 evropských států. Cílem tohoto projektu je ověření celého výrobního řetězce zplyňování biomasy na syntézní plyn za použití zplyňování v chemické smyčce. Procesní řetězec včetně předběžného zpracování biomasy, jejího zplynění, zpracování syntézního plynu, Fischer-Tropschova syntéza a hydrokrakování FT-vosků bude navržen k výrobě příští generace udržitelných kapalných biopaliv.

Přečtěte si aktuální newsletter tohoto projektu zde.