Aktuality

UniCRE věnovalo muzeu sbírku dekoračních kamenů

V únoru byla Muzeu města Ústí nad Labem věnována kolekce 86 vzorků dekoračního kamene. Vzorky byly odebrány a popsány v rámci projektu „Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví“. Do budovy muzea byly převezeny ve čtvrtek 24. března a do geologických sbírek budou zapsány v průběhu roku 2016. Bližší informace najdete na:

a

Jedním z výstupů projektu je databáze, v níž je uvedena lokalizace lomů, popsány vlastnosti těžených surovin, jejich fotodokumentace a řada dalších informací (viz http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=list). Dalším výstupem jsou i knihy „Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska“ a „Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska“, které jsou k zapůjčení v muzejní knihovně. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu NAKI. Projekt byl řešen ve spolupráci UniCRE. a UJEP v Ústí nad Labem. Cílem projektu bylo identifikovat, zmapovat a charakterizovat tuzemské surovinové zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek.

Fotogalerie:

Dar muzeu Dar muzeu Dar muzeu 

MK CR