Zákazníci

Kromě vlastního výzkumu poskytujeme výzkumné, vývojové, expertní a analytické služby rovněž zákazníkům mimo skupinu UNIPETROL. Výběr těch největších za posledních 5 let je patrný z následujícího přehledu.