Představenstvo

Jiří HájekIng. Jiří Hájek, MBA

předseda představenstva

Funkci vykonává od: 1.9. 2019

Jiří Hájek do ORLEN UniCRE a.s. nastoupil v roce 2014 a v roce 2019 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem. Do Centra přinesl zkušenosti, které získal jako procesní inženýr v České rafinérské či ředitel společnosti Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde se věnoval studiu technologií zpracování ropy a zušlechťování ropných frakcí. Absolvoval roční stáž na Technical University of Denmark se zaměřením na těžbu ropy. V souvislosti s pracovním zaměřením absolvoval Chapman University, kde získal titul MBA.

 

Ing. Josef Šimek, PhD.

Ing. Josef Šimek, Ph.D.

místopředseda představenstva

Funkci vykonává od: 1.9. 2019

Josef Šimek zastává svou pozici ředitele úseku výzkumu od ledna 2018. Během své kariéry již pracoval pro Centrum jako výzkumný pracovník a vedoucí analytických laboratoří. V Centru se podílel na řešení výzkumných projektů pro Unipetrol v oblasti výroby aromátů a modelování jednotky PYROLTOL. Rovněž pracoval v projektu kompletního zpracování ropy KOZOROP a v mezinárodním projektu pulsního reaktoru CYCLOP. V letech 2005 až 2009 pak pracoval pro firmu Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. jako vedoucí výzkumu. Na této pozici se věnoval výstavbě speciálních laboratoří, vedení předvýroby, laboratoří kvality a technologie výroby. Působil rovněž ve společnosti Unipetrol, kde se zabýval implementací vyššího řízení APC (Advanced Process Control) na výrobních jednotkách. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v oboru organická technologie.

 

Marcin Abram

Marcin Piotr Abram

člen představenstva

Funkci vykonává od: 9.9. 2020

Marcin Abram je zkušený manažer se schopností vytvářet řešení a ekonomické modely k identifikaci multidimenzionálních vztahů, které umožňují posoudit dopad doporučených aktivit na celou kapitálovou skupinu. Ve skupině ORLEN působí od roku 2007 a většinu aktivit a odpovědností v oblasti controllingu realizoval ve společnostech PKN ORLEN SA, ORLEN Lietuva a ORLEN Unipetrol. Vlastní schopnost činit nezávislá rozhodnutí a implementovat obtížná, nepopulární nebo vysoce riziková řešení, která mají dopad na řízenou část podnikání. Má komplexní teoretické a praktické znalosti v oblasti účetnictví a controllingu pro efektivní řízení výkonu podřízené oblasti. Vystudoval ekonomickou univerzitu v Krakově v oborech účetnictví a podnikové fungování a rozvoj.