Archiv veřejných zakázek

Titrátor potenciometrický

Základní informace o veřejné zakázce

Název Titrátor potenciometrický
ID na profilu zadavatele P16V00000002
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 25.6. 2016 07:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 13.7. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota 650 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Mettler - Toledo, s.r.o.
Metrohm Česká republika s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Metrohm Česká republika s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Titrátor potenciometrický" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace icon pdf 4,60 MB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 22 kB 8.7. 2016 09:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 734 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 700 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 7: Výkaz výměr icon excel 13 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 25.6. 2016 07:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 266 kB 17.8. 2016 22:00
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 322 kB 17.8. 2016 22:00
Smlouva s Metrohm Česká republika s.r.o. icon pdf 2,04 MB 23.9. 2016 12:27