Archiv veřejných zakázek

Zkušební lis

Základní informace o veřejné zakázce

Název Zkušební lis
ID na profilu zadavatele P16V00000003
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 25.6. 2016 07:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 13.7. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota 1 700 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Zkušební lis" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace icon pdf 11,58 MB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 734 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 699 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 27 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon excel 13 kB 25.6. 2016 07:00
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 29 kB 25.6. 2016 07:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče icon pdf 1,5 MB 3.8. 2016 12:00
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 586 kB 3.8. 2016 12:00