Archiv veřejných zakázek

GC přístroj dvoukanálový

Základní informace o veřejné zakázce

Název GC přístroj dvoukanálový
ID na profilu zadavatele P16V00000005
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 15.7. 2016 18:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 5.8. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota 1 300 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Pragolab s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Pragolab s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "GC přístroj dvoukanálový" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace icon pdf 610 kB 22.7. 2016 22:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon pdf 437 kB 22.7. 2016 22:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 24 kB 22.7. 2016 22:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 735 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 700 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 7: Výkaz výměr icon excel 12 kB 15.7. 2016 18:00
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 30 kB 15.7. 2016 18:00
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 1,32 MB 22.7. 2016 22:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 334 kB 31.8. 2016 11:45
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 488 kB 31.8. 2016 11:45
Smlouva s Pragolab s.r.o. icon pdf 3,47 MB 23.9. 2016 12:13