Archiv veřejných zakázek

Zařízení pro tenkovrstvou chromatografii s plameno-ionizačním detektorem - TLC/FID

Základní informace o veřejné zakázce

Název Zařízení pro tenkovrstvou chromatografii s plameno-ionizačním detektorem - TLC/FID
ID na profilu zadavatele P16V00000006
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 15.7. 2016 18:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 23.8. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota 1 200 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Zařízení pro tenkovrstvou chromatografii s plameno-ionizačním detektorem - TLC/FID" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace icon pdf 9,35 MB 15.7. 2016 18:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 21 kB 15.7. 2016 18:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky (aktualizovaná) icon word 752 kB 1.8. 2016 23:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky (aktualizovaná) icon pdf 764 kB 1.8. 2016 23:00
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky (vyznačené změny) icon pdf 776 kB 1.8. 2016 23:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 699 kB 15.7. 2016 18:30
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 15.7. 2016 18:30
Příloha č. 7: Výkaz výměr icon excel 13 kB 15.7. 2016 18:30
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 28 kB 15.7. 2016 18:30
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 369 kB 1.8. 2016 23:00

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 305 kB 26.8. 2016 10:30