Archiv veřejných zakázek

Laboratorní vsádkový reaktor

Základní informace o veřejné zakázce

Název Laboratorní vsádkový reaktor
ID na profilu zadavatele P16V00000008
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 29.7. 2016 11:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 15.8. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota 1 500 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Laboratorní vsádkový reaktor" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace icon pdf 14,43 MB 29.7. 2016 11:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 19 kB 29.7. 2016 11:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 734 kB 29.7. 2016 11:30
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 699 kB 29.7. 2016 11:30
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 29.7. 2016 11:30
Příloha č. 7: Výkaz výměr icon excel 12 kB 29.7. 2016 11:30
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 27 kB 29.7. 2016 11:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 288 kB 22.8. 2016 14:15