Archiv veřejných zakázek

Zkušební lis 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Zkušební lis 2
ID na profilu zadavatele P16V00000009
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Veřejná zakázka byla ukončena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 10.8. 2016 19:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 22.8. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota 1 700 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů LABORTECH, s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče LABORTECH, s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Zkušební lis 2" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro zařízení, jehož minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace icon pdf 8,33 MB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 11 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 742 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 701 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon excel 13 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 13 kB 10.8. 2016 19:40
Příloha č. 7: Popis zajištění servisní činnosti icon word 25 kB 10.8. 2016 19:40

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 328 kB 26.8. 2016 10:30
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 401 kB 26.8. 2016 10:30
Smlouva s LABORTECH, s.r.o. icon pdf 20,53 MB 16.9. 2016 12:01