Tenders Archive

Havarijní oprava střechy budovy výzkumu - Ústí nad Labem - II. etapa

Basic Information about Tender

Name Havarijní oprava střechy budovy výzkumu - Ústí nad Labem - II. etapa
ID at the Contracting Authority profile P16V00000001
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na stavební práce
Start Date 27.5. 2016 15:00
The deadline for submission of tenders / requests to participate 8.6. 2016 12:00
Estimated Value
3 000 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
JAPIS s.r.o.
North stav a.s.
I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
GARNI spol. s r.o.
Specification of Selected Candidate
GARNI spol. s r.o.
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Záměrem investora je provedení opravy střech jižního křídla stávajícího objektu budovy výzkumu. Objekt se nachází v Ústí nad Labem, Revoluční 84. Jižní průčelí a západní štít objektu jsou pro veřejnost přístupné.

Předmětem projektu je oprava střechy a fasády zděných konstrukcí nad hlavní římsou jižního křídla objektu. Součástí projektu je i výměna stávajících oken v podkroví.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 4,83 MB 27.5.2016 15:00
Příloha č. 1: Smlouva o dílo (návrh) icon pdf 2,70 MB 27.5.2016 15:00
Příloha č. 1: Smlouva o dílo (návrh) icon word 77 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení icon pdf 716 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení icon word 18 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 3: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon pdf 411 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 3: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 30 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 4: Technická dokumentace icon pdf 7,18 MB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 4: Technická dokumentace (výkresy) icon zip 2,42 MB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon pdf 2,39 MB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon excel 60 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 5: Výkaz výměr (rekapitulace) icon excel 14 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon pdf 258 kB  27.5.2016 15:00 
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB  27.5.2016 15:00 

B. Other Documents of Tender