Tenders Archive

Klimatizační testovací komora

Basic Information about Tender

Name Klimatizační testovací komora
ID at the Contracting Authority profile P16V00000011
Registration Number in the Tender's Journal N/A
State Veřejná zakázka byla ukončena
Specification of Tender Procedure
Veřejná zakázka malého rozsahu
Type of Tender Veřejná zakázka na dodávky
Start Date 16.9. 2016 13:30
The deadline for submission of tenders / requests to participate 29.9. 2016 11:00
Estimated Value
600 000,- Kč (bez DPH)
 
List of Candidates
Fisher Scientific spol. s r.o.
Maneko spol. s r.o.
Specification of Selected Candidate
 
List of Subcontractors
 

Short Description of Tender's Subject

Předmětem veřejné zakázky "Klimatizační testovací komora" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro klimatizační testovací komoru, jejíž minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Dále je předmětem mimozáruční servis předmětu dodávky, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Tender's Documents

A. The Tender Specifications and Additional Information

Document Name File Type File Size Publication Date
Zadávací dokumentace icon pdf 8,21 MB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 20 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 742 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 701 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon excel 11 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 28 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 7: Popis zajištění servisní činnosti icon word 25 kB 16.9. 2016 13:30
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 590 kB 20.9. 2016 18:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky (revize 1) icon word 741 kB 20.9. 2016 18:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky (revize 1) icon pdf 782 kB 20.9. 2016 18:30

B. Other Documents of Tender

Document Name File Type
File Size Publication Date
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče: Verkon s.r.o. icon pdf 377 kB 9.11. 2016 23:15
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 585 kB 9.11. 2016 23:15
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 151 kB 9.11. 2016 23:15
Smlouva s Maneko spol. s r.o. icon pdf 12,05 MB 5.12. 2016 11:50