Archiv veřejných zakázek

Havarijní oprava střechy budovy výzkumu - Ústí nad Labem - II. etapa

Základní informace o veřejné zakázce

Název Havarijní oprava střechy budovy výzkumu - Ústí nad Labem - II. etapa
ID na profilu zadavatele P16V00000001
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce
Datum vyhlášení 27.5. 2016 15:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 8.6. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota 3 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů JAPIS s.r.o.
North stav a.s.
I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
GARNI spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče GARNI spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Záměrem investora je provedení opravy střech jižního křídla stávajícího objektu budovy výzkumu. Objekt se nachází v Ústí nad Labem, Revoluční 84. Jižní průčelí a západní štít objektu jsou pro veřejnost přístupné.

Předmětem projektu je oprava střechy a fasády zděných konstrukcí nad hlavní římsou jižního křídla objektu. Součástí projektu je i výměna stávajících oken v podkroví.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace icon pdf 4,83 MB 27.5.2016 15:00
Příloha č. 1: Smlouva o dílo (návrh) icon pdf 2,70 MB 27.5.2016 15:00
Příloha č. 1: Smlouva o dílo (návrh) icon word 77 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení icon pdf 716 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení icon word 18 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 3: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon pdf 411 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 3: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 30 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 4: Technická dokumentace icon pdf 7,18 MB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 4: Technická dokumentace (výkresy) icon zip 2,42 MB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon pdf 2,39 MB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon excel 60 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 5: Výkaz výměr (rekapitulace) icon excel 14 kB 27.5.2016 15:00 
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon pdf 258 kB  27.5.2016 15:00 
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB  27.5.2016 15:00 

B. Další dokumenty veřejné zakázky