Archiv veřejných zakázek

Klimatizační testovací komora

Základní informace o veřejné zakázce

Název Klimatizační testovací komora
ID na profilu zadavatele P16V00000011
Evidenční číslo ve věstníku VZ N/A
Stav řízení Veřejná zakázka byla ukončena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 16.9. 2016 13:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 29.9. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota 600 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Fisher Scientific spol. s r.o.
Maneko spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Maneko spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Klimatizační testovací komora" je dodávka, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy pro klimatizační testovací komoru, jejíž minimální technická specifikace je popsána v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Dále je předmětem mimozáruční servis předmětu dodávky, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace icon pdf 8,21 MB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 20 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 742 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení icon word 701 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 4: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 5: Výkaz výměr icon excel 11 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 28 kB 16.9. 2016 13:30
Příloha č. 7: Popis zajištění servisní činnosti icon word 25 kB 16.9. 2016 13:30
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 590 kB 20.9. 2016 18:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky (revize 1) icon word 741 kB 20.9. 2016 18:30
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky (revize 1) icon pdf 782 kB 20.9. 2016 18:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče: Verkon s.r.o. icon pdf 377 kB 9.11. 2016 23:15
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 585 kB 9.11. 2016 23:15
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 151 kB 9.11. 2016 23:15
Smlouva s Maneko spol. s r.o. icon pdf 12,05 MB 5.12. 2016 11:50