Archiv veřejných zakázek

Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy 2
ID na profilu zadavatele P18V00000018
Evidenční číslo ve věstníku VZ Z2018-023327
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Nadlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 16.7. 2018 10:05
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 29.8. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota 7 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Advanced Machinery & Technology Chemnitz GmbH
Specifikace vybraného uchazeče Advanced Machinery & Technology Chemnitz GmbH
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy 2" je dodávka jednotky Fischer-Tropschovy syntézy se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,52 MB 16.7. 2018 10:05
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 148 kB 16.7. 2018 10:05
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 16.7. 2018 10:05
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 26 kB 16.7. 2018 10:05
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 62 kB 16.7. 2018 10:05
Příloha č. 5: Popis zajištění servisní činnosti icon word 26 kB 16.7. 2018 10:05
Příloha č. 8: Oceněný výkaz položek icon excel 75 kB 16.7. 2018 10:05
Vysvětlení č. 1 k zadávacím podmínkám icon pdf 163 kB 13.8. 2018 16:50
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2) icon pdf 757 kB 13.8. 2018 16:50
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 602 kB 13.8. 2018 16:50
Vysvětlení č. 2 k zadávacím podmínkám icon pdf 258 kB  21.8. 2018 11:30
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 3) icon pdf 757 kB  21.8. 2018 11:30
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 3, včetně vyznačení revizí) icon pdf  602 kB 21.8. 2018 11:30
     Příloha č. 8: Oceněný výkaz položek (verze 2) icon excel 76 kB  21.8. 2018 11:30
     Příloha č. 8: Oceněný výkaz položek (verze 2) icon pdf  261 kB 21.8. 2018 11:30
     Příloha č. 8: Oceněný výkaz položek (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf  262 kB 21.8. 2018 11:30
     Příloha č. 1: Technická specifikace (verze 2) icon pdf  847 kB 21.8. 2018 11:30
     Technologické schéma - součást dotazu tazatele icon pdf  1,16 MB 21.8. 2018 11:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf  473 kB 3.10. 2018 11:25
Smlouva o realizaci dodávky s Advanced Machinery & Technology Chemnitz GmbH icon pdf 4,18 MB 20.3. 2019 14:27
Faktura Advanced Machinery & Technology Chemnitz GmbH icon pdf 277 kB 28.8. 2019 15:20
Písemná zpráva zadavatele icon pdf 3,93 MB 9.9. 2019 16:10