Archiv veřejných zakázek

Dilatometr

Základní informace o veřejné zakázce

Název Dilatometr
ID na profilu zadavatele P19V00000002
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 20.3. 2019 14:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 5.4. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 800 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů CLASIC CZ, spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče CLASIC CZ, spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Dilatometr" je nákup teplotního dilatometru, sloužícího ke zkoumání teplotní dilatace vzorkůplněných i neplněných anorganických pojiv o rozměrech 5 x 5 x 50 mm až 20 x 20 x 160 mm. Předmětem VZ je rovněž poskytování mimozáručního servisu dodaného dilatometru, a to po dobu 3 let od instalace dodaného zařízení.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 2,64 MB 20.3. 2019 14:00
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 102 kB 20.3. 2019 14:00
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon word 78 kB 20.3. 2019 14:00
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 58 kB 20.3. 2019 14:00
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 66 kB 20.3. 2019 14:00
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 20 kB 20.3. 2019 14:00


   
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 icon pdf 124 kB 21.3. 2019 13:55

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,16 MB 23.4. 2019 14:25
Smlouva o realizaci dodávky s CLASIC CZ spol. s r.o. icon pdf 11,54 MB 24.5. 2019 13:35
Faktura CLASIC CZ spol. s r.o. icon pdf 320 kB 8.10 2019 08:25