Archiv veřejných zakázek

Aparatura pro čištění syntézního plynu

Základní informace o veřejné zakázce

Název Aparatura pro čištění syntézního plynu
ID na profilu zadavatele P19V00000007
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 24.5. 2019 13:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 17.6. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 560 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Aparatura pro čištění syntézního plynu" je dodávka aparatury pro čištění syntézního plynu, jejíž funkcí bude čistit protékající syntézní plyn.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 8,17 MB 24.5. 2019 13:30
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 24.5. 2019 13:30
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon word 20 kB 24.5. 2019 13:30
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 62 kB 24.5. 2019 13:30
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 65 kB 24.5. 2019 13:30
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 21 kB 24.5. 2019 13:30
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  icon pdf 7,88 MB 31.5. 2019 10:05
     Čistík pro FTS icon pdf 80 kB 31.5. 2019 10:05
     Půdorys 1.NP icon pdf 551 kB 31.5. 2019 10:05
     Protokol prostředí icon pdf 5,45 MB 31.5. 2019 10:05
Změna zadávacích podmínek icon pdf 1,07 MB 7.6. 2019 12:50

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky icon pdf 1,58 MB 9.7. 2019 08:55